Nicki Minaj

Event:

Elle NYFW Party.

Date:

September 5, 2018.

Back to blog
Previous Next